Uvjeti prodaje

Trgovac je dužan prije prodaje (tj. sklapanja ugovora), osigurati na jasan, razumljiv i nedvosmislen način sljedeće podatke i obavijesti:
– različiti stupnjevi koji slijede u postupku sklapanja ugovora (prodaje/kupovine)
– načini i uvjeti plaćanja
– opis načina i roka isporuke proizvoda ili pružanja usluge
– troškovi dostave
– ugovorne odredbe
– opći uvjeti poslovanja ako su sastavni dio ugovora
– izjavu o poznatim ograničenjima izvoza carinskim propisima i bilo kojim drugim relevantnim odredbama ukoliko su primjenjivi
– kodeksi postupanja u skladu s kojima postupa i informacije o tome kako se ti kodeksi mogu pregledati elektroničkim putem
– usluge koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstveni uvjeti koji se daju uz proizvod ili uslugu
– pravu kupca na raskid ugovora po Članku 45. Zakona o zaštiti potrošača, roku za raskid, situacije po kojima je isključeno pravo kupca na raskid ugovora, te uvjete reklamacija odnosno povrata novaca i/ili robe
Trgovac je dužan mogućem kupcu osigurati tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešnog unosa podataka prije završetka kupovine.
Ugovorne odredbe i odredbe općih uvjeta poslovanja ugovora sklopljenih u elektroničkom obliku moraju biti dostupne kupcima na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje.